Alapvető társadalmi elvárás, hogy az állampolgárok a lehető legmagasabb szintű ellátást kapják a kórházakban – nyitotta az ÁSZ sajtótájékoztatóját a hivatal alelnöke. Hozzátette: ehhez mindenekelőtt szabályosan, átláthatóan és hatékonyan működő egészségügyi gazdálkodó szervezetekre van szükség Magyarországon. E cél érdekében az Állami Számvevőszék folyamatosan ellenőrzés alatt tartja az egészségügyi ágazatot – ismertette Warvasovszky Tihamér.

ÁSZ: a gazdálkodási szabálytalanságok a szakmai feladatellátást is veszélyeztethetik

Az Állami Számvevőszék az elmúlt években számos kórháznál végzett ellenőrzést és hozta nyilvánosságra az erről szóló jelentéseket – emlékeztetett az alelnök. Rámutatott: ellenőrzéseink a szakmai feladatellátásra nem terjednek ki, az ÁSZ a pénzügyi- és vagyongazdálkodásra vonatkozó törvényi előírások betartását értékeli. Warvasovszky Tihamér ugyanakkor rávilágított, hogy a törvényi előírások és gazdálkodási szabályok betartása a szervezetek vezetőinek feladata és felelőssége, a gazdálkodási szabálytalanságok pedig a szakmai feladatellátás biztonságát is veszélyeztethetik.

Az Állami Számvevőszék összegző elemzést készített 17 kórház ellenőrzéséről és 5 kórház utóellenőrzéséről – jelentette be az alelnök. Elmondta: az ÁSZ ellenőrzési megállapításai rávilágítanak arra, hogy az ellenőrzött kórházak gazdálkodása nem felelt meg a közpénzek felhasználására vonatkozó követelményeknek. A jellemző hiányosságok és szabálytalanságok azt mutatják, hogy a kórházak vezetői az egyértelmű első számú felelősségük ellenére nem fektettek kellő hangsúlyt a gazdálkodási területre – szögezte le Warvasovszky Tihamér.

A gazdálkodási terület minden szervezet működésénél „létfontosságú szervként" funkcionál, és ha a szervezet egyik létfontosságú szerve beteg, akkor nem „egészséges" az egész szervezet sem – hívta fel a figyelmet az ÁSZ alelnöke. Hozzátette: még az irányító szervek ellenőrzési tevékenységükkel sem érték el, hogy a kórházak gazdálkodása szabályszerű legyen.

Diagnózis a kórházak gazdálkodásáról

Az Állami Számvevőszék elemzése rámutat, hogy nem voltak szabályszerűek és nem voltak elég hatásosak a szervezetek „immunrendszereit jelentő" belső kontrollrendszerek, a monitoring rendszerbe tartozó belső ellenőrzések. A vezetői irányítási rendszer részét képező belső kontrollrendszer nem megfelelő működése az annak kialakításáért és működtetéséért felelős kórházvezetők intézkedéseinek hiányosságaira vezethető vissza – mondta az alelnök. A belső kontrollrendszer hiányosságai azt jelzik, hogy az ellenőrzött kórházaknál magas az integritási kockázat és nem igazolt a korrupciós kockázatok kezelése – ismertette az ÁSZ összegző elemzésének következtetéseit Warvasovszky Tihamér.
 

ÁSZ: a törvényi előírások betartása nem pénzkérdés

Az elemzésünk igazolta, hogy a nem átlátható és nem elszámoltatható közpénzfelhasználás is hozzájárulhatott a kórházak működési gondjaihoz. Ez korlátozza a kórházak gazdálkodásához szükséges költségvetési források meghatározását is, adósságuk okainak feltárását – hangsúlyozta az ÁSZ alelnöke a sajtótájékoztatón. Hozzátette: meggyőződésünk, hogy a kórházak adósságának pontos meghatározhatóságához elengedhetetlen, hogy a kórházak maradéktalanul betartsák a számviteli, a közbeszerzési szabályokat, a csalásmentes, integritás szemléletű működést biztosító előírásokat. A törvényi előírások betartása nem jár többlet kiadással, de feltétlenül szükséges az átláthatósághoz, ellenőrizhetőséghez – szögezte le Warvasovszky Tihamér.

 

Az ÁSZ összegző elemzésének következtetéseit ismertetve Salamon Ildikó felügyeleti vezető elmondta: az ellenőrzési tapasztalatok összegzésével, következtetések levonásával az ÁSZ egyrészt objektív képet mutat a kórházak közpénzügyi helyzetéről, másrészt az elemzés rávilágít a szabálytalanságok megszüntetéséhez szükséges intézkedések meghozatalának indokoltságára is. Aláhúzta: az elemzés értékelése szerint az ellenőrzött kórházak gazdálkodása lényeges területeken volt szabálytalan, az integritási szemléletük pedig jellemzően fejlesztendő volt.

Salamon Ildikó rámutatott: az ellenőrzött 17 kórház közül mindössze két kórháznál volt szabályszerű a belső kontrollrendszer, egyetlen kórháznál volt megfelelő a pénzügyi gazdálkodás, a vagyongazdálkodás pedig egyik ellenőrzött intézménynél sem volt szabályszerű. Az ÁSZ felügyeleti vezetője kiemelte: a kórházak gazdálkodásában az ÁSZ által feltárt szabálytalanságok, hiányosságok – különösen a gazdálkodási jogkörök gyakorlása során előforduló szabálytalanságok – magukban hordozzák a pénzeszközök rendeltetésellenes felhasználásának a veszélyét.