Jézus egyszerre halandó és halhatatlan, hiszen Isten létére "magára vette az emberi természetet, szenvedett a szenvedőkért, fogoly lett a bilincsbe vertekért, halálra ítélték a gonosztevőkért, eltemették őt a megholtakért, de feltámadt sírjából" - írták a II. században élt egyházatyát, Szárdeszi Melitónt idézve.

Úgy fogalmaztak: Jézus feloldozza az elítélteket, életre kelti a halottakat, értelmessé és örömtől sugárzóvá teszi az ember életét. "Belőle fakadnak eszményeink, de a jövőbe vetett reménységünk is. Ebben a fényben látjuk meg, hogy mi a feladatunk a világban. A feltámadt Krisztus ad erőt emberi és keresztény hivatásunk teljesítéséhez. Őt ünnepeljük húsvétkor családjainkban és templomainkban."

A dokumentumot aláíró Erdő Péter bíboros, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, Steinbach József, a MEÖT elnöke, Fischl Vilmos, a MEÖT főtitkára, valamint az ökumenikus tanács tagegyházainak - református, evangélikus, baptista, metodista, pünkösdi, anglikán és ortodox - vezetői így zárták húsvéti üzenetüket: "Jézus békéjét kívánjuk minden jó szándékú embernek. Krisztus feltámadt! Valóban feltámadt!"